Canolfan Iechyd Naturiol Tŷ Covent

Nid oes gennym dderbynnydd, ond mae croeso i chi helpu eich hunan i daflenni neu gael golwg ar ein casgliad bychan o lyfrau yn yr ystafell aros.

Cysylltwch ag un o'r ymarferwyr am ragor o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad.


27A Heol Maengwyn
Machynlleth
Powys
SY20 8EB

Y drws melyn wrth y goleuadau traffig ar y brif stryd!


Map of town centre with location of Covent House

title.contacts

Angela Llewellyn

01650 511350

Fern Smith

01654 700634 / 07528 527836

fernismith @ gmail.com

Jasper Kenter

07812560194

mail @ jasperkenter.com

Matthew Whitney

07977 116275

matthewkwhitney @ gmail.com

Megan Mills

07557 642432

Seren Westermann

01970 832832 / 07769034478

Dyfivalleycounselling @ gmail.com

Canolfan Iechyd Naturiol Tŷ Covent

Nid oes gennym dderbynnydd, ond mae croeso i chi helpu eich hunan i daflenni neu gael golwg ar ein casgliad bychan o lyfrau yn yr ystafell aros.

Cysylltwch ag un o'r ymarferwyr am ragor o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad.


27A Heol Maengwyn
Machynlleth
Powys
SY20 8EB

Y drws melyn wrth y goleuadau traffig ar y brif stryd!Map of town centre with location of Covent House